Agenda jaarvergadering 2024

 1. Opening en mededelingen Voorzitter ( Heinz)

 2. Financieel verslag 2023. (Jo)

3. Begroting 2024 HSV Ons Genoegen. (Jo)

4. Verslag kascontrolecommissie. 

5. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 

6. Water en visstandbeheer. (Jo) 

 7. Jaarverslag 2023 secretaris. (Ton). 

8. Wedstrijdprogramma 2024 en terugblik 2023 (Paul) 

9. Verslag controlecommissie (Peter van de Kuit) 

10. Jaarverslag S.K.S.R 2023 (Ton) 

11. Aftredend en herkiesbare bestuursleden ( Heinz )  

12. Rondvraag. (Heinz) 

13. Sluiting.

 

2023 04 11 Voorlopig Verslag Jaarvergadering 2023
Word – 63,0 KB 45 downloads
2024 25 02 Agenda Jaarvergadering 2024
Word – 59,2 KB 47 downloads