Nacht-vispas

Nachtvissen is uitsluitend toegestaan met de Nacht-vispas van de SKSR van 1 augustus t/m 31 Oktober en uitsluitend op stuwmeer De Cranenweyer. 

De SKSR verleend 65 nacht-vispassen aan de aangesloten verenigingen. 40 voor EKH Goudwinde, 20 voor HSV Ons Genoegen en 5 voor HSV Dentgenbach. De uitgifte van nacht-vispassen aan de leden geschiedt door de betreffende vereniging. De kosten van de nacht-vispas zijn € 25,- (stand 2023). 

SKSR Nacht-vispas 2024  aanvragen .

Inschrijven voor de SKSR nacht-vispassen 2024 voor leden van de EKH Goudwinde  met een vispas van 2024  kunnen dit  vanaf 1 maart via het volgende mailadres  doen : goudwinde.ekh@gmail.com  In de mail vermelden je Naam en de laatste 7 cijfers van de vispas 2024. Let op 40 stuks worden uitgegeven DUS VOL IS VOL  

Datum en tijd binnenkomst E-mail is de volgorde van inschrijven.

 

De Nacht-vispas kan betaald worden door  € 25 Euro  over te maken op rekening nummer : NL36RABO0125227280

Van Stichting Kerkraadse Sport en recreatie  Hengelaars    

onder vermelding van :      Nachtvispas 2024 SKSR.

De vispassen worden na 1 juni 2024 verstuurd.

Aanvragen zonder geldige Vispas 2024 worden geweigerd.

 

Voor leden van HSV Ons Genoegen telt dat zij iedere zondag tussen 10 en 12 uur een Nacht-vispas kunnen aanvragen.

Er zijn er 20 beschikbaar en op is op.


Wedstrijden
Voor wedstrijden op het stuwmeer georganiseerd door de SKSR geldt afhankelijk van de soort wedstrijd het “Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer witvis” of het “Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer karper koppelwedstrijd”.

Voor wedstrijden op SKSR-wateren die georganiseerd zijn door een aangesloten vereniging bepaald de vereniging het wedstrijdreglement.

Wedstrijdcommissie:

Leden van de wedstrijdcommissie organiseren wedstrijden en de organisatie rondom de individuele wedstrijd door te voorzien in het voorhanden zijn van weegschalen en visweegzakken, het aanwezig zijn van de prijzenbonnen, helpen bij het uitleggen van de visplaatsen, toezien op naleving wedstrijdreglement, weging van de vangsten, vastleggen van de vangstregistratie en de prijsuitreiking.

Leden van de wedstrijdcommissie kunnen voorgedragen worden door de aangesloten verenigingen en benoemd door het bestuur van de SKSR.

De volgende personen hebben zitting in de SKSR-wedstrijd commissie:

  • Jan Koolen
  • Jo Schlijper
  • Peter Douven
  • Rene Schins
  • Grosjean
  • Ton van der Sleen