Algemeen reglement SKSR-wateren 2023

Dit reglement is van toepassing op het Stuwmeer Cranenweyer incl. voorbezinkvijver en de Vlondervijver (nieuwe roeivijver).

Algemene gedragsregels:

 • Er mag gevist worden als men een vispas heeft van EKH Goudwinde, HSV Ons Genoegen, HSV Dentgenbach
 • of in het bezit is van een dagkaart of jaarvergunning uitgegeven door de SKSR.
 • Er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang.
 • Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels.
 • Er mag niet met drijvend aas gevist worden of met meer dan 1 onderlijn.
 • Men mag niet meer dan 1 kg gebruiksklaar voer, boilies of partikels etc. bij zich hebben.
 • Gevangen vis dient met respect behandeld te worden en direct teruggezet te worden.
 • Het gebruik van leefnetten is verboden m.u.v. tijdens wedstrijden.
 • Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is verplicht.
 • Het is ten strengste verboden om vis mee te nemen.
 • Het is verboden om elke vorm van tent te gebruiken met vast grondzeil.
 • Op het Stuwmeer Cranenweyer incl. voorbezinkvijver is vissen aan de boskant niet toegestaan.
 • Er mag alleen gevist worden op daarvoor bepaalde plaatsen.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Iedere visser is verplicht zich zodanig te gedragen, dat niemand overlast van zijn aanwezigheid heeft.
 • Visspullen en/of schuilmiddelen moeten zodanig geplaats zijn dat te allen tijde vrije doorgang mogelijk is voor andere vissers en/of wandelaars.
 • In voorkomende gevallen dient altijd ongevraagd vrije doorgang verleend te worden aan wandelaars en/of andere vissers.
 • Het is ten strengste verboden paden af te zetten of hindernissen te plaatsen die de vrije doorgang belemmeren.
 • Het gebruik van brommers/scooters met viskar is voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Het is verboden om zich met enig drijvend voorwerp op het water te begeven, ongeacht de aard, omvang en wijze van aandrijving.
 • Voeren met een voerboot en het bij zich hebben hiervan is niet toegestaan.
 • Nachtvissen is uitsluitend toegestaan op het stuwmeer Cranenweyer incl. de voorbezinkvijver van 1 augustus tot en met 31 oktober en als men in het bezit is van een nachtvispas.
 • Op wedstrijddagen dient het parcours 2 uur voor aanvang van de wedstrijd vrij gemaakt te zijn.
 • Vissers hebben de plicht oevers en viswater schoon te houden.