• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
  • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
  • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

Wedstrijdcommissie 2022/2023

Voorzitter

Paul Sijstermans

0619420781 

Penningmeester en Secretaris

Ton van der Sleen

0640794948

Lid

Josef Seidl

00491781020632

Controle commissie
2022/2023

Hoofdcontroleur

Peter van de Kuit

0611453078

Controleur

Ton van der Sleen

0640794948

Water- en visstand
2022/2023

Water en visstand

Jo Ridderbeeks

0646530562