Lijst Van Viswateren Van HSV Ons Genoegen Kerkrade 2022 2023 En 2024
Word – 16,5 KB 98 downloads

Lijst van Viswateren voor leden van HSV Ons Genoegen Kerkrade (SKSR) 2022-2023-2024)

 

Stichting -Kerkraadse Sport– en Recreatiehengelaars S.K.S.R

 

De S.K.S.R is houdster van het vis– en looprecht van de Cranenweyer en de daar bij gelegen“Vlondervijver”

 ingevolge het besluit van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Kerkrade d.d.  13 Mei 1977. 

Deze vergunning geeft recht op het bevissen van de vrijgegeven gedeelten van de “Cranenweyer” ,de “Vlondervijver” (gelegen in de “Groene Long” te Ehrenstein)  Het vissen met Max. 2 hengels is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvissen is toegestaan van 1 augustus tot  en met 31 Oktober. Hiervoor heb je een speciale nachtvergunning nodig (verkrijgbaar bij HSV Ons Genoegen zolang de voorraad strekt. In totaal 20 stuks. Nachtvissen op de vlondervijver is niet toegestaan. Een onthaakmat is verplicht

 

Deze vergunning is alleen geldig samen met de VISpas (HSV Ons Genoegen) en blijft eigendom van de Stichting. Bij overtreding van de door de Stichting of de Wet Binnenvisserij (visserijwet) opgestelde regels , verliest de vergunning haar geldigheid. 

 • Stuwmeer Craneweier ( Looprechten)  Kadastraal A3974 150.000 m/2
 • Idem voorbezinkvijver (Looprechten) Kadastraal 20.000 m/2

 

Regels SKSR Cranewyer-Vlondervijver

 • Het vissen met max 2 hengels is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang.
 • Men is verplicht om 2uur voor aanvang van een wedstrijd het parcours vrij te maken. Wedstrijden worden via de sites EKH Goudwinde (http://www.ekhgoudwinde.com) en HSV Ons Genoegen
 • (hsvonsgenoegenkerkrade.nl) en controleurs bekend gemaakt.
 • Nachtvissen is uitsluitend toegestaan 1 augustus tot en met 31 oktober. Hiervoor is een speciale nachtvergunning Craneweyer nodig, verkrijgbaar bij HSV Ons Genoegen ( 20 stuks )
 • Het is niet toegestaan om vis mee te nemen of in een leefnet te bewaren(uitgezonderd tijdens wedstrijden).
 • Het is niet toegestaan om te vissen aan de boskant.
 • Het is niet toegestaan om met drijvend aas, en meer dan één onderlijn te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om vuur te maken.
 • Visspullen en/of schuilmiddelen moeten zodanig geplaats zijn dat te allen tijde vrije doorgang mogelijk is voor andere vissers en/of wandelaars.
 • Het is niet toegestaan zich met enig drijvend voorwerp op het water te begeven, ongeacht de aard, omvang en wijze van aandrijving van dit drijvend voorwerp. Voeren met een voerboot en het bij zich hebben hiervan is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan meer dan 1 kilo gebruiksklaar voer, boilies of perticles inbegrepen etc. per dag bij zich te hebben. Bij wedstrijden geldt het wedstrijd reglement.
 • Het is ten strengste verboden om elk vorm van tent te gebruiken met vast grondzeil. BELANGRIJK: Men dient de visplek schoon achter te laten en de wettelijke regels in acht te nemen. Op verzoek van politie, handhaving, controleurs en bestuursleden van de stichting dient deze vergunning en de Vispas getoond te worden.
 • Bij geconstateerde overtreding op dit reglement wordt de vergunning ingevorderd.
 • Na beoordeling van de overtreding zal het bestuur van de SKSR besluiten of de vergunning haar geldigheid verliest.

             

 Met de vispas van HSV Ons Genoegen mag je vissen in het Bosquet Rolduc (vis/en looprechten): 

 • Vijver 1 Kadastraal  B9971  Oppervlakte 4.000 m/2
 • Vijver 2 Kadastraal B9971   Oppervlakte 2.050 m/2
 • Vijver 3 Kadastraal B9971   Oppervlakte 5.100 m/2
 • Vijver 4 Kadastraal B9971   Oppervlakte 3.540 

 

                                                                                                             

Het bestuur HSV Ons Genoegen Kerkrade