• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
  • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
  • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer witvis

Hengel is vrij. Er mag slechts met 1 hengel gevist worden.

Voer: Maximaal 1 kg gebruiksklaar voer, Maximaal 300 gram mais om te voeren en/of te vissen.

Het voeren van vers-de-vase is niet toegestaan. Het knippen van wormen is toegestaan.

6 uurs koppelwedstrijd: 3 kg (1,5 kg p.p.) gebruiksklaar voer en 600 gr mais.

8 uurs koppelwedstrijd: 4 kg (2 kg p.p.) gebruiksklaar voer en 600 gr mais.

 

Aas: Aas vrij, met uitzondering van hennep of graanproducten en maximaal ½ liter witte maden inclusief casters. 

Bij overtreding van de hoeveelheden volgt onmiddellijk diskwalificatie.

Voor alle wedstrijden is er de mogelijkheid het voer en aas te laten wegen of meten.

Indien er bij hoog water niet gevist kan worden op het stuwmeer, dan vervalt deze wedstrijddag.

Loting vindt plaats van 7.30 tot 7.45 uur bij de brug aan het stuwmeer.
Prijsuitreiking na afloop in overleg met wedstrijd commissie.

Bij koppelwedstrijden geldt dat de zitkisten niet verder dan 2 meter uit elkaar mogen staan.

Leefnetten dienen deze zodanig ruim en zover in het water geplaats te zijn dat de vis vrij kan rondzwemmen. In ondiep water zal men genoodzaakt zijn in het water te gaan om dit te bereiken!

Bij alle wedstrijden georganiseerd door de SKSR tellen bij weging paling, snoek, snoekbaars en meerval niet mee en mogen dus niet ter weging aangeboden worden.

Voor alle wedstrijden geldt max. aantal inschrijvingen 24 individueel of 18 koppels (tenzij anders vermeld). Bij minder dan 5 koppels gaat de wedstrijd niet door. 

Bij deelname aan een competitie van meerdere wedstrijden dient men 3 van de 4 wedstrijden te vissen anders vervallen de eerder behaalde resultaten.

De visplaats dient schoon achter te blijven na de wedstrijd.

In gevallen waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdreglement SKSR betreffende aanmelden:

Inschrijven voor wedstrijden van de SKSR uitsluitend bij hengelsport Splash v.a.

Zaterdag 11 maart 2023. 

Wedstrijdreglement SKSR betreffende afmelden:

Afmelden voor een wedstrijd kan tot dinsdag 18:00 uur voorafgaand aan de wedstrijddag bij Splash. In noodgevallen kan dit tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd zodat vrijgevallen plaatsen niet uitgelegd hoeven te worden.

Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Als men zich niet afmeldt voor een wedstrijd en niet aanwezig is, wordt geschorst. Bij de eerste keer is dit 1 wedstrijd schorsing. Bij de tweede keer is dit 3 wedstrijden. Bij meer dan twee keer is dit voor de rest van het seizoen. Zijn er niet meer genoeg wedstrijden in het lopende seizoen, dan gaat de schorsing verder in het nieuwe seizoen. Voor diegene die uitgesloten wordt voor de rest van het seizoen, zal de SKSR zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan in het volgende seizoen. Dit zal per individu bekeken worden. Voorgaande geldt ook voor eventuele koppelwedstrijden. Dus wanneer iemand individueel wordt geschorst en de volgende wedstrijd is een koppelwedstrijd, zal zijn koppelgenoot voor een andere partner moeten zorgen. Meldt men zich voor een koppelwedstrijd niet af, dan zijn beide geschorst.

Afmelden kan telefonisch bij de volgende personen:

  1. R.Schins     tel. 06-36153680
  2. F. Bosten    tel. 06-41950895    
  3. P. Grosjean tel. 06-29041564

Allgemeine SKSR-Wettkampfbestimmungen Stuwmeer-Karpfenpaarungswettbewerb 2023

Angeln ist mit 2 Ruten erlaubt, also 4 Ruten pro Paar.

Futter: Maximal 5 kg (2,5 kg p.p.) Fertigfutter inkl. Partikel. Maximal 1200 Gramm Mais zum Füttern und/oder Angeln. Das Verfüttern von ver-de-vase ist nicht erlaubt. Das Schneiden von Würmern ist erlaubt.

Diese Beträge basieren auf einem 24-Stunden-Wettkampf.

Köder: Köderfrei, ausgenommen Hanf- oder Getreideprodukte und maximal 1 Liter weiße Maden inkl. Caster. Bei Überschreitung der Mengen erfolgt die sofortige Disqualifikation. Bei allen Wettkämpfen besteht die Möglichkeit, Futter und Köder wiegen oder messen zu lassen.

Wenn bei Hochwasser auf dem Stausee nicht gefischt werden kann, wird dieser Wettkampftag abgesagt. Die Auslosung findet 1,5 Stunden vor dem Rennen an der Brücke am Stausee statt. Siegerehrung nach dem Wettkamp in Absprache mit dem Wettkampfkomitee. Bei Paarwettbewerben dürfen die Ruten nicht mehr als 2 Meter voneinander entfernt sein

Nur Karpfen zählen zum Ergebnis (Welse, Brachsen, Rotaugen, Hechte, Zander, Barsche, Alande etc. zählen nicht) Für alle Wettbewerbe gilt min. 5 und max. 11 Paare (sofern nicht anders angegeben). Jedes Paar muss im Besitz einer geeigneten Waage und eines Wiegebeutels sein. Wiegen: Die Fänge müssen sofort gewogen und freigesetzt werden. Das Wiegen erfolgt durch das Paar selbst, wobei eine Person des Paares links oder rechts als Zeuge fungiert. Er muss daher die Fangregistrierung mitunterschreiben. Der Wiegebeutel darf nicht enthalten sein. Das Fangregistrierungsformular muss Folgendes enthalten: -Name Visser -Stichnummer -Zeit des Fangs - Gewicht des Fangs mit Initialen Zeugen