• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
  • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
  • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

Nacht-vispas

Nachtvissen is uitsluitend toegestaan met de Nacht-vispas van de SKSR van 1 augustus t/m 31 Oktober en uitsluitend op stuwmeer De Cranenweyer. 

De SKSR verleend 65 vispassen aan de aangesloten verenigingen. 40 voor EKH Goudwinde, 20 voor HSV Ons Genoegen en 5 voor HSV Dentgenbach. De uitgifte van nacht-vispassen aan de leden geschiedt door de betreffende vereniging. De kosten van de nacht-vispas zijn € 25,- (stand 2023). 

SKSR Nacht-vispas 2023  aanvragen .

Inschrijven voor de SKSR Nacht-vispas 2023 voor leden van de EKH Goudwinde  met een vispas van 2023  kunnen dit  vanaf 1 maart via het volgende mailadres  doen : goudwinde.ekh@gmail.com  In de mail vermelden je Naam en de laatste 7 cijfers van de vispas 2023. Let op 40 stuks worden uitgegeven DUS VOL IS VOL  

Datum en tijd binnenkomst E-mail is de volgorde van inschrijven.

 

De Nacht-vispas kan betaald worden door  € 25 Euro  over te maken op rekening nummer : NL36RABO0125227280

Van Stichting Kerkraadse Sport en recreatie  Hengelaars    

onder vermelding van :      Nachtvispas 2023 SKSR.

De vispassen worden na 1 juni 2023 verstuurd.

Aanvragen zonder geldige Vispas 2023 worden geweigerd.

 

Voor leden van HSV Ons Genoegen telt dat zij iedere zondag tussen 10 en 12 uur een Nacht-vispas kunnen aanvragen.

Er zijn er 20 beschikbaar en op is op.


Wedstrijden
Voor wedstrijden op het stuwmeer georganiseerd door de SKSR geldt afhankelijk van de soort wedstrijd het “Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer witvis” of het “Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer karper koppelwedstrijd”.

Voor wedstrijden op SKSR-wateren die georganiseerd zijn door een aangesloten vereniging bepaald de vereniging het wedstrijdreglement.

Wedstrijdcommissie:

Leden van de wedstrijdcommissie organiseren wedstrijden en de organisatie rondom de individuele wedstrijd door te voorzien in het voorhanden zijn van weegschalen en visweegzakken, het aanwezig zijn van de prijzenbonnen, helpen bij het uitleggen van de visplaatsen, toezien op naleving wedstrijdreglement, weging van de vangsten, vastleggen van de vangstregistratie en de prijsuitreiking.

Leden van de wedstrijdcommissie kunnen voorgedragen worden door de aangesloten verenigingen en benoemd door het bestuur van de SKSR.

De volgende personen hebben zitting in de SKSR-wedstrijd commissie:

  • Jan Koolen
  • Jo Schlijper
  • Peter Douven
  • Rene Schins
  • Grosjean
  • Ton van der Sleen
  • Frenk Bosten

SKSR info

 

Nachtvissen SKSR.

Nachtvissen is uitsluitend toegestaan met de Nachtvispas van de SKSR

van 1 augustus t/m 31 Oktober en uitsluitend op stuwmeer De Cranenweyer. 

 SKSR Nacht-vispas 2023  aanvragen .

Inschrijven voor de SKSR Nacht-vispas 2023 voor leden van de EKH Goudwinde  met een vispas van 2023  kunnen dit  vanaf 1 maart via het volgende mailadres  doen : goudwinde.ekh@gmail.com

In de mail vermelden    Naam  en laatste 7 cijfers van de vispas 2023.

Let op 40 stuks worden uitgegeven   DUS VOL IS VOL   datum en tijd binnenkomst mail is de volgorde van inschrijven.

De Nacht-vispas kan betaald worden door  € 25 Euro  over te maken op rekening nummer : NL36RABO0125227280

Van Stichting Kerkraadse Sport en recreatie  Hengelaars    

onder vermelding van :      Nachtvispas 2023 SKSR.

De vispassen worden na 1 juni 2023 verstuurd.

Aanvragen zonder geldige Vispas 2023 worden geweigerd.