• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
  • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
  • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

Algemeen SKSR-wedstrijdreglement Stuwmeer karper koppelwedstrijd 2023

Hengel is vrij. Er mag met 2 hengels gevist worden, dus 4 hengels per koppel.


Voer: Maximaal 5 kg (2,5 kg p.p.) gebruiksklaar voer incl. partikels.

Maximaal 1200 gram mais om te voeren en/of te vissen.

Het voeren van vers-de-vase is niet toegestaan.

Het knippen van wormen is toegestaan. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op een wedstrijd van 24 uur.

 

Aas: Aas vrij, met uitzondering van hennep of graanproducten en maximaal 1 liter witte maden inclusief casters.
Bij overtreding van de hoeveelheden volgt onmiddellijk diskwalificatie.

Voor alle wedstrijden is er de mogelijkheid het voer en aas te laten wegen of meten.

Indien er bij hoog water niet gevist kan worden op het stuwmeer, dan vervalt deze wedstrijddag.

Loting vindt plaats van 1,5 uur voor de wedstrijd bij de brug aan het stuwmeer.
Prijsuitreiking na afloop in overleg met wedstrijd commissie.

Bij koppelwedstrijden geldt dat de hengels niet verder dan 2 meter uit elkaar mogen staan

Alleen karpers tellen mee voor de uitslag (meerval, brasem, voorn, snoek, snoekbaars, baars, winde etc. tellen niet)

Voor alle wedstrijden geldt min. 5 en max. 11 koppels (tenzij anders vermeld).

Elk koppel dient in het bezit te zijn van een deugdelijke weegschaal en weeg zak.

Weging: Vangsten dienen meteen gewogen en teruggezet te worden. Weging gebeurt door het koppel zelf waarbij en persoon van het koppel links of rechts als getuige dient. Deze dient dan ook de vangstregistratie mede te ondertekenen.

De weeg zak mag niet meegerekend worden.

Op het vangstregistratieformulier moet het volgende worden ingevuld:
            -Naam Visser
            -Steknummer
            -Tijstip van de vangst
            -Gewicht van de vangst met paraaf getuigen