• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
  • Afhalen Vispassen 2024 elke zondag van 10 tot 12 uur.
  • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2024

Info en stukken voor de jaarvergadering

Agenda jaarvergadering 2023

Voorlopig verslag jaarvergadering 2022

Verslag SKSR 2022